Výzva EG.D k provedení ořezu stromoví a porostů

Při provedení kontroly venkovního elektrického vedení distribuční soustavy (dále jen „DS“) v obci Vápenice bylo zjištěno, že stromy a jiný porost zde dosáhly v rozporu s aplikovatelnými právními předpisy takového vzrůstu, že ohrožují spolehlivý provoz zařízení DS, jehož provozovatelem je společnost EG.D, a.s.

 Vyzýváme tímto vlastníky (uživatele) nemovitostí, kteří mají na svém pozemku vedení distribuční soustavy a zároveň stromoví, keře a jiné porosty k provedení jejich ořezu tak, aby nebránily bezpečnému provozu DS, a to nejpozději do 24.6.2023 nebo k umožnění zásahu prostřednictvím našeho odborného zhotovitele pověřeného k této činnosti plnou mocí firmou VÁGNER LCZ, s.r.o. Veškeré práce jsou pro majitele pozemků prováděny zdarma.

Pokud souhlasíte s tím, že okleštění stromoví provede firma VÁGNER LCZ, není potřeba nás kontaktovat – toto bude bráno jako váš souhlas s provedením zásahu, kdy tento zásah hradí provozovatel distribuční soustavy firma  EG.D, a.s.

Pokud s tím nesouhasíte, tak nám sdělte, zda

zásah provedete sám/a, a to nejpozději do data uvedeného výše v tomto upozornění s tím, že zužitkujete veškerou dřevní hmotu a odpad

  • popřípadě, že vlastnictví vašeho pozemku bylo převedeno na jinou osobu

Kontaky:

Ludmila Žebráčková tel. číslo: +420 603 243 472

Ludvík Vágner, tel. číslo: +420 777 606 444

Jiří Vágner, tel. číslo: +420 777 889 682

e-mail:pila.vagner@centrum.cz

poštou na adresu: PILA VÁGNER, ul. Družstevní I 241, 763 21  Slavičín

Děkujeme za Vaši součinnost pro zajištění podmínek bezpečného a spolehlivého provozu zařízení DS.