Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07

Dopis Ministerstva životního prostředí (*.pdf)

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava – CZ07 (*.pdf)

Příloha č. 1 – Program zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava – CZ07 (*.pdf)

Příloha č. 2 – Vypořádání připomínek obdržených v rámci zveřejnění návrhu opatření obecné povahy (*.pdf)

Příloha č. 3 – Stanovisko SEA k návrhu koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší Zóna střední Morava – CZ07“ vydané dle zákona č. 100/2001 Sb. (*.pdf)

Příloha č. 4 – Odůvodnění podle §10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., a opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h zákona č. 100/2001 Sb. (*.pdf)

Sňato dne: 11. 06. 2016