E.ON – Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin (*.pdf)

Zásady a podmínky odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů – shrnující informace k předpisům 1 (*.pdf)

Zásady a podmínky odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů – shrnující informace k předpisům 2 (*.pdf)

Zásady a podmínky odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů – shrnující informace k předpisům 3 (*.pdf)

Sňato dne: 02. 11. 2017