Výzva k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019

Ministerstvo zemědělství tímto zveřejňuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019.
Výzva se vyhlašuje v podobě Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 (čj. 33707/2020-MZE-16221 ze dne 20. července 2020).

Příjem žádostí o poskytnutí příspěvku probíhá od 21. července do 18. září 2020.

Žádosti se povinně vyhotovují v prostředí formulářové aplikace (tzv. modulu) pro žadatele (odkaz na aplikaci je pod tímto článkem). Při zakládání nové žádosti o tento příspěvek je nutné vybrat žádost v programu Ln.2020.

Znění zásad pro poskytování příspěvku, stručná příručka pro žadatele a vzor formuláře žádosti jsou uvedeny v příloze tohoto článku.

Všechny informace k programu jsou uveřejněny na adrese eagri.cz/prispevky-kurovec. Pro dotazy žadatelů jsou k dispozici e-mailová adresa prispevky-kurovec@mze.cz a telefonní linka 221 815 031 (v provozu od pondělí do pátku od 8 do 15 hod).

Vážení žadatelé, Vážení OLH.

Na stránkách MZE již spuštěn příjem žádostí. Žádosti je nutno vyplnit v modulu pro žadatele. Z jednoho přihlášení v MPZ je možné vytvořit žádosti pro více žadatelů, není potřeba pro každého žadatele vytvářet přístupová práva.

Přeji hodně zdaru, v případě problematrik se obracejte na pana Koňárka nebo infolinku MZE. Lesu zdar.

Ing. Koňárek Martin
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení zemědělství, lesního hosp., myslivosti a rybářství
Státní správa lesů a kontrola dotací v lesním hospodářství

Telefon: 577 043 355

Email: martin.konarek@kr-zlinsky.cz

Kancelář: b21/1142

Budova: b21

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-kurovcove/vyzva-k-podavani-zadosti-o-poskytnuti-1.html

P. S.: V případě, že hodláte na žádosti pracovat je dobré mít v pořádku lesní hospodářskou evidenci za rok 2019 a Systém náležité péče (ten musí vést každý hospodářský subjekt. A tím se stane každý, kdo dříví prodá nebo daruje), odkaz zde http://www.uhul.cz/nase-cinnost/eutr/eutr/system-nalezite-pece

Přílohy:

Formulář žádosti pro program Ln – VZOR (*.pdf)

Metodická příručka pro žadatele o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 (*.pdf)

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 (*.pdf)

Modul pro žadatele, Zřízení účtu – návod (*.pdf)

Sňato dne: 18. 09. 2020