EG.D – pravidelné odečty elektroměrů

Ve dnech 24.6.2024 – 25.6.2024 budou pracovníci energetické společnosti EG.D provádět pravidelné odečty elektroměrů v obci Vápenice.

Prosíme o umožnění volného a bezpečného přístupu k elektroměru. Ti občani, kteří mají nepřístupný elektroměr a nebudou přítomni, prosíme o vylepení výrobního čísla a stavu elektroměru na přístupné a viditelné místo nebo zaslání výrobního čísla a stavu elektroměru na mail: odecet1@iftcz.cz

Z důvodu bezpečnosti pracovníků, Vás žádáme také o zabezpečení Vašich psů po dobu realizace návštěvy.

Odečet se týká všech dodavatelů elektřiny.

Sňato dne: 26. 07. 2024