Kůrovec – Zveřejnění informací týkajících se používání přípravku Vaztak les a Vaztak Active

Zveřejnění informací týkajících se používání přípravku Vaztak les a Vaztak Active, který slouží k ochraně dřevní hmoty proti škodlivým organismům v lese z důvodu včasné a účinné asanace kůrovcem napadené dřevní hmoty. Jedná se o povolení tohoto přípravku na časově omezenou dobu neprofesionálními uživateli (vlastníci lesa), kteří nesplňují zákonem o rostlinolékařské péči předepsané kvalifikační požadavky  pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Vlastníkům lesa se doporučuje konzultovat každé použití uvedených přípravků na ochranu rostlin s odborným lesním hospodářem.

Ing. Bc. Petr Šimčík
státní správa lesů a myslivosti

Městský úřad  Uherský Brod
Odbor životního prostředí

Důležité upozornění CHKOBK (*.pdf)

Metodická informace k nařízením Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, kterými se dočasně povoluje omezené a kontrolované použití přípravků na ochranu rostlin Vaztak Les a Vaztak Active neprofesionálními uživateli (*.pdf)

Vaztak Aktiv (UKZ) – Nařízení ÚKZÚZ (*.pdf)

Vaztak Les (UKZ) – Nařízení ÚKZÚZ (*.pdf)

Sňato dne: 31. 12. 2018