Návrh závěrečného účtu- hospodaření obce Vápenice 2019

Inventarizační zpráva (*.pdf)

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 (*.pdf)

Poučení občanům (*.pdf)

Příloha (*.pdf)

Rozvaha (*.pdf)

Zpráva č. 216/2019/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vápenice, IČ: 00542334 za rok 2019 (*.pdf)

Výkaz zisku a ztráty (*.pdf)

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD (*.pdf)

Sňato dne: 22. 06. 2020