Pracovní doba OÚ v době vánočních svátků

PRACOVNÍ DOBA OBECNÍHO

ÚŘADU V DOBĚ VÁNOČNÍCH  SVÁTKU

     PÁTEK        20.12.2019        zavřeno

     PONDĚLÍ    23.12.2019        zavřeno

     PÁTEK        27.12.2019        zavřeno

     PONDĚLÍ    30.12.2019        zavřeno

     ÚTERÝ        31.12.2019        zavřeno

Sňato dne: 31. 12. 2019


Obecně závazné vyhlášky obce Vápenice

Obecně závazná vyhláška obce Vápenice č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (*.pdf)

Obecně závazná vyhláška obce Vápenice č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu (*.pdf)

Obecně závazná vyhláška obce Vápenice č. 3/2019 o místním poplatku ze psů (*.pdf)

Vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Sňato dne: 31. 12. 2019