Hospodaření obce Vápenice za rok 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (*.pdf)

Inventarizační zpráva (*.pdf)

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 (*.pdf)

Rozvaha (*.pdf)

Výkaz zisku a ztráty (*.pdf)

Příloha (*.pdf)

Zpráva č. 373/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vápenice, IČ: 00542334 za rok 2017 (*.pdf)

Poučení občanům (*.pdf)

Sňato dne: 02. 05. 2018